top of page
4AA2913A-7283-4F8E-87E1-0EB0D8BB2FE5-58b93f85-1920w.png

Veiligheidsinformatie en instructies

 

Lees en volg alle veiligheidsinformatie en instructies. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan de dood of ernstig letsel van gebruikers, vooral kinderen, tot gevolg hebben.

Tankkd biedt gezinnen een leuke manier om van hun tijd te genieten en zich te concentreren op hun welzijn. Hoewel onze zwembaden slechts 60 cm diep zijn, moeten gezinnen met huisdieren en kinderen extra voorzichtig zijn in en rond het zwembad om ongelukken en andere potentiële bedreigingen te voorkomen.

 

Deze zwembaden moeten goed worden onderhouden om te zorgen voor goede sanitaire maatregelen. Zonder goed onderhoud van het zwembad en de spa (inclusief watercirculatie en -behandeling), kan een verscheidenheid aan ziekteverwekkers groeien. Het kan ook een broedplaats voor muggen creëren.

 

WAARSCHUWING

(Niet duiken!)

Duiken of springen kan de dood, verlamming of blijvend letsel veroorzaken. Raadpleeg de algemene voorwaarden alvorens te informeren en/of te kopen. Zwembaden vormen een risico op verdrinking, hoe klein of diep ook. Kinderen mogen nooit zonder toezicht worden achtergelaten in een zwembad, of het nu tanks zijn of niet. Ook al is een opslagtank 2 voet ondiep, het vormt nog steeds een verdrinkings- en veiligheidsrisico.

 

Kinderen en volwassenen kunnen verdrinken in slechts 15 cm   water. Het is aan u om te beoordelen of een zwembad, opslagtank of niet, veilig is voor u en uw gezin. Wanneer u het zwembad verlaat, verwijder dan dobbers en speelgoed dat een kind zou kunnen aantrekken. bij het zwembad. Geen glas in het zwembad. Niet rennen, springen of schuiven in of rond het zwembad.

 

Gebruik het zwembad niet als u alcohol of drugs gebruikt. Gebruik de pomp nooit wanneer het zwembad bezet is of zonder water in het zwembad, ten minste tot de hoogte van de armaturen. Speel of zwem nooit in de buurt van aanzuigfittingen. Ga nooit het zwembad in als de zeef van de aanzuigzeef los zit, kapot is of ontbreekt. Verdrinking gaat snel. Verdrinkende mensen kunnen niet om hulp roepen. OM VERDRINKING OF ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN MOETEN ALLE GEBRUIKERS VAN HET ZWEMBAD DEZE VEILIGHEIDSREGELS KENNEN EN VOLGEN. TOEZICHT, TOEZICHT EN TOEZICHT.

Verantwoording

U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw tankfarm op zich. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in Tankkd.com te vrijwaren van verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of verlies of schade die voortvloeit uit algemeen gebruik.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Tankkd.com en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de veiligheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

bottom of page